top of page

Členstvo v mestských komisiách


Našou účasťou v komisiach pri mestskom zastupiteľstve chceme pomôcť nášmu mestu v čo najviac oblastiach, ako to bude možné. Hovorí sa, že aktívnym patrí svet, my hovoríme, že aktívny občan, dobrý občan. A keďže chceme žiť v dobrom meste, rozhodli sme sa stať aktívnymi občanmi.

23 views0 comments

Comments


bottom of page