top of page

Milan Ftorek zastavil sťahovanie Priemyslovky

V krajskom zastupiteľstve bol prijatý návrh Milana Ftoreka na STOPNUTIE nezmyselného zámeru presťahovania Priemyslovky z jej historického sídla, zároveň tým bola vyjadrená podpora petícii, ktorú podpísalo už vyše 10 000 ľudí. Sme radi, že sa táto nesmierne dôležitá vec podarila a mesto Martin nepríde o kvalitnú odbornú školu, resp. v centre mesta nepribudne ďalšia opustená budova.


Vďaka patrí aj p. riaditeľke Najšlovej či p. zástupkyni Hunurovej Galuščákovej, bez ktorých húževnatosti by sa to nepodarilo. A vďaka aj všetkým angažovaným občanom, ktorí si dali námahu a podpísali túto dôležitú petíciu. Opäť raz sa potvrdilo, že bojovať za dobrú vec má zmysel.
0 views0 comments

Comments


bottom of page