Poukázanie na problémový zvierací útulok


V modernej spoločnosťi je bežné, že spoločnosť prihliada okrem tých ľudských aj na práva zvierat. Máme vážne podozrenie, že v Martine dochádza pod hlavičkou mesta k nepochopiteľnej benevolencii v tejto téme. Aj preto sme sa rozhodli na tento problém rázne poukázať a v spolupráci s o.z. Túlavé Šťastie navrhnúť moderné a humánne riešenie martinského zvieracieho útulku.


Viac o probléme vo videu: https://youtu.be/dpUrLcg6Ows

5 views0 comments

Recent Posts

See All