top of page

Rozklad voči Bioelektre

Týmto sa ako dotknutá verejnosť odvolávame voči rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veci projektu veľkokapacitného spracovania odpadu vmeste Martin od navrhovateľa spoločnosti BIOELEKTRA Martin a.s.

Celé znenie rozkladu si môžete prečítať v priloženom PDF.

bioelektra-rozklad-anm
.pdf
Download PDF • 628KB17 views0 comments

留言


bottom of page