Spustili sme petíciu proti výrubu stromov

V našej petícii tu: https://www.peticie.com/kosutskahoricka požadujeme, aby nebolo vydané povolenie na výrub 63 hodnotných starých stromov v “Košútskej horičke”, na pozemku KN-C parc. čísla 508/303 a 520/1, v k.ú. Martin.


Sme názoru, že da daný porast a 63 stromov označených na potenciálny výrub neohrozuje majetok ani zdravie. Naopak pomáha v danej lokalite zmierňovať dopady klimatickej zmeny, plní nenahraditeľnú úlohu v odchytávaní škodlivín, udržiavaní biodiverzity a taktiež stabilizuje svah, nad ktorým je umiestnená. Zároveň je nelogické tvrdiť, že náhradná výsadba plnohodnotne zastúpi stromy, ktoré rástli desiatky rokov ako súčasť súvislého zeleného pásu “Košútskej horičky”.


Autori petície: Milan Ftorek Marko Kaplan Martin Lepej
10 views0 comments

Recent Posts

See All