top of page

Staráme sa o "Partizánsky cintorín"

Pravideľne sa staráme a upratujeme Cintorín hrdinov SNP v Priekope. Sme radi, že aj vďaka našej aktivite je pamiatka padlých v protifašistickom odboji v našom regióne, aspoň o niečo úctivejšia. Zároveň by sme chceli vyzvať ľudí, ktorí na tomto mieste trávia čas, aby mysleli na to, že odpadky patria do koša a nie na zem - tobôž na takom peknom prírodnom a pietnom mieste. Zároveň vyzývame aj kompetentných, aby naštartovali proces revitalizácie a obnovy tohto stále viac schátraného pamätníka a cintorína

31 views0 comments

Комментарии


bottom of page