top of page

Zlepšujeme verejnú dopravu

Tento príspevok bude o niečo dlhší ako zvyčajne, ale budeme radi, ak si ho prečítate. Mali sme totiž vyše 3-hodinové stretnutie s vedením Dopravného podniku mesta Martin, ktoré bolo nadmieru konštruktívne.

Na konci januára 2022 sme prijali pozvanie na stretnutie do Martinsko-Flámskeho podnikateľského centra, kde sídli novovzniknutý DPMM. Sme radi, že sme si mohli spoločne prejsť a vydiskutovať všetky naše doterajšie a zároveň aj nové pripomienky na fungovanie MHD v Martine z dielne dopravného inžiniera Mareka Bičana. Základnými kameňmi akejkoľvek mestskej spoločnosti by podľa nás mali byť: rýchla a zrozumiteľná komunikácia, čo najvyššia kvalita poskytovaných služieb, primeraná efektivita a maximálna transparentnosť pri nakladaní s majetkom. V tomto duchu sme vedeniu dopravného podniku predniesli nasledovné pripomienky, ktoré by mali viesť k zlepšeniu ich fungovania vo všetkých spomenutých oblastiach:


- je možné, že kvalita webstránky DPMM nezodpovedá hodnote, za akú za ňu bolo zaplatené súkromnému dodávateľovi. Obsahovo je navyše ešte stále v obmedzenom režime. Je nutné skontrolovať finančnú efektivitu obstaraných služieb a obsahovo webstránku doplniť, - je nutné zverejňovať zmeny cestovných poriadkov na webe dopravcu dostatočne včas v zmysle zákona, - je potrebné komunikovať jednotlivé zmeny v CP formou tlačovej správy – ktorá linka/spoj sa mení, aké sú dôvody zmien a očakávané prínosy, - úprava pracovného času zákazníckych centier – minimálne jedno ZC by malo mať otvorené aspoň jeden pracovný deň aj po 16. hodine, - je potrebné revidovať znenie prepravného poriadku a tarify, hlavne nejasné formulácie v článkoch IV, V, VI a XI a ich zosúladenie s platnou legislatívou, - bolo by vhodné zaviesť vodičom pri výkone dlhší prestoj medzi spojmi, aby sa meškanie neprenášalo na nasledujúce spoje, - zosúladiť odchody spojov zo zastávky pri ich preklade – napr. L20 a L21 počas víkendov a sviatkov, - zaviesť v pracovné dni pravidelný interval na linkách (aspoň nosných), - L23 viesť v celej trase aj počas sedla, - pri L24 a 25 predĺžiť rannú špičku a vedenie spojov v celej trase aspoň do 08:30h, - pri L25 zrušiť dvojmo obsluhu zastávok pri obsluhe Pamätníka Karvaša a Bláhovca – navrhujeme ponechať zastavenie len v smere jazdy dolu z kopca, - odchody a príchody spojov L3, 4, 20 a 25 na zast. Vrútky žel. st. sprípojovať k R vlakom – napr. príchod spojov XX:45 a odchod spojov XY:15, - predstaviť návrh obsluhy územia Nový Martin – navrhujeme testovanie vozidiel rôznych dĺžok formou zapožičania, - bolo by vhodné čo najskôr vyhotoviť a verejnosti predstaviť návrh stavebnej úpravy zast. Vrútky žel.st., - pripraviť návrh na zlepšenie obsluhy Priekopy – viac spojov po ulici Medňanského, zmena polohy zastávok, - zmeniť názvy zastávok, ktoré nesú neplatné názvy napr. OÚNZ, Dojčenský ústav, ZŠ Tomášikova, ZŠ Lipová, Priekopa I. kolónia obchod, - zriadiť zastávky na znamenie – k tomu je potrebná úprava textu prepravného poriadku, označenie zastávok v CP, na označníkoch, v schéme liniek, pri ohlasovaní a zobrazovaní trasy vo vozidle, - doplniť označovač lístkov minimálne k prostredným dverám a umožniť nástup aj týmito dverami, čo pomôže skrátiť čas na nástup a výstup cestujúcich na zastávke – minimalizácia meškania, - zmeniť začiatok plynutia prestupného času, prípadne upraviť jeho dĺžku na 40 minút – pomôže pri trase Ľadoveň – Turč. Kľačany, - a iné pripomienky, ktoré sa sem už nezmestili, prípadne sa týkali našich doterajších výstupov.


Na záver by sme chceli poďakovať vedeniu Dopravného podniku mesta Martin za ich pozvanie a ochotu spolupracovať v skvalitňovaní martinskej hromadnej dopravy.


28 views0 comments

Comments


bottom of page