top of page

DAŇOVÉ PRIZNANIE SI ROBÍM SÁM

​1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A (príjmy len zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnaní) TU vyplňte oddiel VIII. 

 

V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ B (príjmy z podnikania) TU vyplňte oddiel XII. 

 

Údaje o prijímateľovi sú nasledovné:

 

IČO: 53191544
Názov: Reštart Martina

 

Zaškrtnite "súhlasím so zaslaním údajov prijímateľovi dane" – príjemca sa dozvie, že ste mu poskytli 2% (3%) svojich daní, (bez sumy).

 

Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, požiadajte o potvrdenie, následne môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane. Celková poukázaná suma však musí byť minimálne 3,00 €. 

 

2. Riadne vyplnené daňové priznanie spolu s prílohou o dobrovoľnícky odpracovaných hodinách doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

bottom of page