top of page

SOM ZAMESTNANEC

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia (z riadku 24) si viete vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, požiadajte o potvrdenie, následne môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie.

V oddieli I. uveďte najprv svoje údaje, na riadku 12 uveďte sumu dane z riadku 24 Potvrdenia,  na riadku 13 uveďte sumu 2% alebo 3% z riadku 12 (zaškrtnite potom "spĺňam podmienky pre 3%"), 

na riadku 14 uveďte dátum z riadku 26 Potvrdenia. 

V oddieli II. uveďte názov združenia Reštart Martina, IČO 53191544 , 

IČO zarovnajte sprava, zaškrtnite súhlasím so zaslaním údajov prijímateľovi dane – príjemca sa dozvie, že ste mu poskytli 2% (3%) svojich daní, (bez sumy, nie je možné spätne vyčísliť základ dane).

 

Vyhlásenie je možné vypísať aj elektronicky CEZ TENTO FORMULÁR.  

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, fyzicky alebo doporučene posťou, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU

bottom of page