top of page

SPRÁVA O PROSTRIEDKOCH VYNALOŽENÝCH NA VOLEBNÚ KAMPAŇ

V zmysle § 6 ods. 15 zákona o volebnej kampani zverejňujem na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré som vynaložil na volebnú kampaň:

Snímka obrazovky 2022-11-30 o 2.17.53.png
bottom of page