Hovoríme veci priamo a vecne

Updated: Feb 8

Milan Ftorek, predseda nášho združenia a organizátor protestov proti zbrabranej parkovacej politike, odkázal viceprimátorovi, že by sa mal za zbabranú parkovaciu politiku hanbiť. Ten na kritiku reagoval vyhrážkami.


44 views0 comments

Recent Posts

See All