top of page

Hovoríme veci priamo a vecne

Updated: Feb 8, 2022

Milan Ftorek, predseda nášho združenia a organizátor protestov proti zbrabranej parkovacej politike, odkázal viceprimátorovi, že by sa mal za zbabranú parkovaciu politiku hanbiť. Ten na kritiku reagoval vyhrážkami.


46 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page