Hovoríme veci priamo a vecne

Predseda nášho združenia a organizátor protestov proti zbrabranej parkovacej politike, Milan Ftorek, odkázal viceprimátorovi, že by sa mal za zbabranú parkovaciu politiku hanbiť. Ten na kritiku reagoval vyhrážkami.


4 views0 comments