top of page

Nechceme novú spracovňu odpadu!

 • Nechceme, aby do Martina zvážali hory nového odpadu. Prečo ide podľa nás v prípade Bioelektry o vážny problém pre životné prostredie nášho mesta:

 • Rátajú s tým, že ročne spracujú 100 000 odpadu v našom meste.

 • Nemajú žiadnu dohodu s Martinom ani o okolitými obcami o spracovaní tunajšieho odpadu, takže môžu tento odpad zvážať z iných okresov alebo zo zahraničia.

 • Ich prevádzka prinesie do nášho mesta 60 nákladiakov s odpadom denne.

 • Nemajú žiadne kapacity na skládkovanie nimi spracovaného nevytriediteľného odpadu - budú ich voziť na vedľajšiu martinskú skládku alebo zapriahnu ďalšie odpadové kamióny na naše cesty?

 • Martin má už teraz obrovský problém so znečisteným ovzduším a dodatočná odpadová spracovňa tento problém ešte zhorší.

 • Daná spoločnosť prevádzkuje dlhodobo zatiaľ iba jednu spracovňu odpadu, a to v Poľsku, kde sa miestni sťažujú na zápach, ktorí údajne spôsobuje.

 • Nejde o jedinú zamýšľanú spracovňu odpadu v našom meste.


 • Už rok je naše združenie, vďaka tomu, že pozorne sledujeme príslušné úradné oznamy, účastníkom schvaľovacieho konania všetkých podobných investícií v našom meste. Ich priebeh pravidelne kontrolujeme a na základe konzultácie s odborníkmi úspešne pripomienkujeme. Vieme preto zodpovedne zhodnotiť, že Bioelektra by bola pre mesto Martin vážnym problémom a ekologickou záťažou.

 • Všetkým martinským poslancom udeľujeme za neustriehnutie tejto investície a nezapojenie sa do legálneho schvaľovacieho konania, kde by mali včasné informácie a reálne páky na stráženie a pripomienkovanie tohto potenciálne nebezpečného projektu, žltú kartu. Veríme, že tento svoj prešľap napravia a zabránia výstavbe Bioelektry v Martine.

 • Martin od roku 2023 na základe zákona potrebuje dotrieďovať odpady. Najlepšie riešenie by bolo také, ktoré už má zvládnutú logistiku zvozu odpadu a skládkovacie kapacity na nevytriediteľný zvyšok. V opačnom prípade hrozí, že nám tu vyrastú najmenej dve nové zariadenia na dotrieďovanie cudzieho odpadu. Martin potrebuje len jedno. Aj to nie nutne v Martine.33 views0 comments

Comments


bottom of page